การเป็นคนที่มีความกตัญญู จะนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

ในชีวิตที่อลหม่านวุ่นวายกับการทำงานหนัก เป็นเรื่องง่ายดายที่เราอาจลืมกล่าวคำว่า ‘ขอบคุณ’ ต่อความสำเร็จที่ได้รับ และคนที่คอยช่วยเหลือเราจนมาถึงจุดนี้

Eric Mosley และ Derek Irvine ผู้เขียนหนังสือ The Power of Thanks กล่าวว่า “ความกตัญญู หรือความรู้สึกขอบคุณ ช่วยยกระดับจิตวิญญาณและคุณภาพชีวิต ความรู้สึกขอบคุณไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ ทำให้คุณมองเห็นคุณค่าของบางสิ่งที่มั่นคงและยืนยาวโดยไม่ให้เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในเวลานั้นมารบกวนมากจนเกินไป” โดยได้มีการสรุปข้อดีของแนวคิดนี้อยู่ถึง 14 ข้อ ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นจริง

1. ประสบความสำเร็จได้มากกว่า
มีงานวิจัยหนึ่งเผยว่าความกตัญญูทำให้เกิด ความตั้งใจ พลัง ความกระตือรือร้น รวมถึงความสำเร็จด้านวิชาการ

2. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีกว่า
การศึกษากลุ่มพนักงานบริษัทพบว่า ความรู้สึกขอบคุณเป็นผลทำให้เกิดสำนึกดีต่อสังคมส่วนรวมภายในบริษัท

3. คนกตัญญูมีโอกาสหมดไฟน้อยกว่า
นักวิจัยพบว่าผู้จัดการที่รู้จักขอบคุณและใส่ใจต่อลูกจ้างของตน จะทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะหมดไฟในการทำงานน้อยกว่าปกติ

4. คนกตัญญูส่งต่อน้ำใจไปยังผู้อื่น
คนที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาก่อน มักจะไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยก็ตาม

5. คนกตัญญูมีจิตสำนึกเชิงศีลธรรมมากกว่า
ความกตัญญูช่วยผลักดันให้เป็นคนดีต่อสังคมและไม่สร้างความแตกแยก

6. ทำให้เกิดวงจรแห่งความสุขจาก ‘การให้’
นักวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า “ผู้ที่มีความสุขจะให้ผู้อื่นมากกว่าและการให้ก็ทำให้เกิดความสุข ดังนั้นความสุขและการให้ทำให้เกิดวงจรเชิงบวก ยิ่งสุขมาก ก็ยิ่งให้มาก เพิ่มพูนวนไปเรื่อยๆ อย่างนี้”

7. เพิ่มโอกาสในการสร้างความตั้งใจแก่คนในองค์กร
งานวิจัยหนึ่งพบว่า เมื่อพนักงานได้มีโอกาสให้ทำความเข้าใจและช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณของบริษัท จะช่วยทำให้ตั้งใจทำงานทุ่มเทให้บริษัทมากขึ้น

8. การเป็นผู้ให้ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่า
พนักงานที่ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน มักรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กรมากกว่าคนอื่นๆ

9. ความกตัญญูทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น
ความรู้สึกขอบคุณช่วยลดความเครียดและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นในระยะยาว

10. คนกตัญญูมีมนุษยสัมพันธ์ดีกว่า
นักวิจัยจำนวนหนึ่งชี้ว่า ผู้ที่มีความกตัญญูจะเป็นคนเปิดกว้าง เข้าหาง่าย และชอบเข้าสังคม

11. คนกตัญญูฟื้นตัวจากความเจ็บปวดได้ดีกว่า
ความกตัญญูหรือรู้สึกขอบคุณนั้นมีผลต่อการรักษาสุขภาพจิตให้มั่นคงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องประสบกับเรื่องราวที่กระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง

12. คนกตัญญูนอนหลับได้ดีกว่า
นักวิทย์ยังเผยว่า ความสุขจากความกตัญญูนั้นมีผลต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มพลังและความคิดด้านบวกด้วย

13. คนกตัญญูมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่า
นักวิจัยพบว่า ความกตัญญูหรือความรู้สึกขอบคุณนั้นช่วยลดอาการป่วย ลดความดันโลหิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้

14. คนกตัญญูมีโอกาสซึมเศร้าได้น้อยกว่า
งานวิจัยพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่เขียนจดหมายแสดงคำของคุณต่อผู้ที่เคยช่วยเหลือพวกเขา จะสังเกตได้ว่าพวกเขามีความสุขมากขึ้น และมีความเศร้าที่ลดน้อยลงerror: Content is protected !!